corwin cursor circle black

Kompaktné mesto – Bratislava zajtrajška či nedostižná utópia?

Prejsť na článok
scroll down icon
Share

Spýtajte sa sami seba – koľko času denne trávite cestovaním? Koľko času by ste ušetrili keby boli park, lekáreň, práca či obchod iba o polovicu bližšie? Mnoho problémov dnešných miest, či už ide o zlú dopravu, smog, alebo zanikajúce sociálne väzby, sa dá pripísať nelogickej a nekompaktnej zástavbe, ktorá spôsobuje, že sa naša cesta do práce alebo za dennými potrebami zbytočne naťahuje a stále viac času trávime v zápchach.

Mnohé mestá ako Kodaň, Mníchov, či Paríž už prišli so stratégiou ako tieto problémy riešiť. Ich odpoveďou je dobré urbánne plánovanie a kompaktné mesto.

Mníchov od Jan Antonin Kolar
Mníchov od Jan Antonin Kolar

Rozvoj miesto expanzie

Budovanie kompaktného mesta je založené na tvorbe polyfunkčných štvrtí kde je všetko blízko. Namiesto zaberania ornej pôdy na okrajoch mesta, predpokladá vytvorenie lokálnych centier, ktoré poskytnú svojim obyvateľom všetky potrebné služby v pešej dostupnosti od ich domova. Na rozdiel od „roztrúsenej“ suburbánnej zástavby je kompaktná zástavba ekologickejšia a vytvára viac priestoru pre zeleň. Mesto sa rozumne rozvíja zvnútra namiesto toho aby iba rástlo do šírky. Vytvára tak viac priestoru pre peších a cyklistov, zefektívňuje verejnú dopravu a tvorí ucelenejšie a príjemnejšie miesto na život.

Vnútroblok kompaktnej mestskej štruktúry s jednoznačným využitím priestoru v Kodani a Mníchove, v porovnaní s rozvoľnenou mestskou štruktúrou s nejednoznačným využitím priestoru v Petržalke

Mníchovská perspektíva

Mníchov patrí medzi mestá s najvyššou kvalitou života na svete. Napriek tomu, že má viac ako trojnásobnú populáciu ako Bratislava sa mu darí zachovať svoju osobitú atmosféru a zároveň sa ďalej rozvíjať. Práve pre potrebu neustálych zmien v dynamicky rastúcej metropole tak mesto namiesto zastaralého územného plánu už od roku 1998 nasleduje Mníchovskú perspektívu – flexibilný orientačný rámec budúceho vývoja mesta založený na motte: „kompaktné, urbánne, zelené“.

Olympijský štadión v Mníchove od Christoph Keil
Olympijský štadión v Mníchove od Christoph Keil

Na základe týchto troch princípov sa mesto snaží rýchlo a efektívne rozvíjať aby zabezpečilo dostatok bývania a služieb pre svojich obyvateľov. V jednotlivých oblastiach podporuje projekty, ktoré spájajú dôraz na prírodné prvky, rekreačné aktivity a zmiešané funkcie. To všetko navyše musí byť kompaktné a efektívne tak, aby sa mesto správne zahustilo. Flexibilné plánovanie a revitalizácia brownfieldov je tak jednou z hlavných priorít.

Blumental

Aj my sa snažíme budovať naše projekty na princípe kompaktného mesta. Revitalizujeme zanedbané plochy, prinášame širokú škálu občianskej vybavenosti, dimenzujeme projekty do ľudskej mierky a snažíme sa ich plánovať tak, aby mali dobrú napojenosť na verejnú dopravu a cyklotrasy. Vďaka tomu prispievajú k rozumnému zahusťovaniu, predchádzajú rozťahovaniu mesta do šírky a zahlcovaniu automobilovou dopravou.

Dúbravy
Dúbravy

Napriek tomu, že slovo „zahusťovanie“ v mnohých vzbudzuje predstavu prerastenej mestskej džungle plnej šedých mrakodrapov, opak býva pravdou. Mníchov pomocou zahusťovania vytvára kompaktné mesto, ktoré je známe svojimi parkmi, pivnými záhradami a tradičnou kultúrou. Aj pri 1,5 milióne obyvateľov navyše ďalej úspešne zamedzuje stavbe mrakodrapov alebo výškových budov. Vďaka flexibilnému plánovaniu a kompaktnému rozvoju mesta zvnútra mohol Mníchov, napriek svojej veľkosti, zostať prívetivým miestom pre chodcov a jedným z najlepších miest pre ľudí. Ukázal ďalší príklad zodpovedného rozvoja, ktorý potrebujeme aj u nás.

Share
corwin icon circle scroll top button
phone menu open button phone menu close button

Cookies

Pomocou cookies vieme zlepšiť váš použivateľský zážitok. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu.