Let’s talk
Let’s talk

Naša história

S developmentom sme začali na Slovensku v roku 2010. Napriek našim skromným začiatkom sme sa z malej spoločnosti rýchlo transformovali na jedného z najmodernejších a najprogresívnejších developerov na Slovensku. Na trhu sme uspeli najmä vďaka tomu, že sme našim zákazníkom vždy ponúkali zdravšiu alternatívu a vyšší štandard. Vďaka nášmu nezlomnému úsiliu sme sa stali kľúčovým hráčom na trhu. Dnes pôsobíme na troch európskych trhoch, kde kontinuálne nastavujeme vyššiu latku štandardov v segmente udržateľných nehnuteľností.

Od prvého dňa sme sa zaviazali, že každý nový projekt posunieme o úroveň vyššie ako ten predchádzajúci. Postupne sme rástli od menších projektov a posunuli sa k čoraz väčším a ambicióznejším projektom, na ktorých sme spolupracovali s  najznámejšími menami svetovej architektúry a urbanizmu. V uplynulých rokoch sme úspešne zrevitalizovali niekoľko bratislavských brownfieldov, vdýchli im nový život a premenili ich na živé susedstvá. Našu pozíciu lídra v ekologickom developmente sme upevnili získaním certifikácie za výstavbu najzelenšej budovy na Slovensku a v roku 2021 sa nám tento úspech podarilo zopakovať aj na slovinskom trhu, kde pôsobíme od roku 2018. V roku 2022 sme otvorili naše nové kancelárie v Prahe v Českej republike.

Hello. Očakávali sme vás.

Vyplňte formulár, alebo nám pošlite email

Please try again and make sure to fill all required fields. If it doesn't work, please reach us by mail or phone.

Thank you

Form was successfully send.
We will contact you shortly.

Ups.

Something went wrong. Please try again.

Nechajte svoje peniaze rásť spolu s našimi projektmi

Vyplňte formulár alebo nás kontaktujte na invest@corwin.sk

Investujte teraz

Udržateľnosť

Sme odhodlaní vniesť do nášho odvetvia skutočnú zmenu k trvalej environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti. Tá sa stala aj základom našej vízie, ktorej úlohou je vytvárať prostredie pre ľudí dneška, no aj budúce generácie.

V dnešnej dobe je dôležité, aby nielen všetci developeri, ale aj ich dodávatelia zaviedli do fungovania svojich biznisov striktné environmentálne zásady. Už to nie je iba otázkou času a peňazí, ale skôr otázkou morálnych záväzkov voči celej spoločnosti.
V dnešnej dobe je dôležité, aby nielen všetci developeri, ale aj ich dodávatelia zaviedli do fungovania svojich biznisov striktné environmentálne zásady. Už to nie je iba otázkou času a peňazí, ale skôr otázkou morálnych záväzkov voči celej spoločnosti.
Michal Maco

V dnešnej dobe je dôležité, aby nielen všetci developeri, ale aj ich dodávatelia zaviedli do fungovania svojich biznisov striktné environmentálne zásady. Už to nie je iba otázkou času a peňazí, ale skôr otázkou morálnych záväzkov voči celej spoločnosti.

Michal Maco

Country Manager, Corwin Slovinsko

Vodné zdroje

Vodné zdroje alebo aj modrá infraštruktúra zahŕňajú všetky súčasti mestskej vodnej infraštruktúry vrátane riek, rybníkov, kanalizačných systémov a dažďových záhrad, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľné využívanie vody v mestách. Pomáhajú šetriť vodné zdroje, no tiež ochladzovať mikroklímu v mestách, čím podporujú zdravé a príjemné mestské prostredie.

Energetická efektívnosť

Pod žltou infraštruktúrou rozumieme optimalizáciu a distribúciu energetických zdrojov. Spája naše úsilie v čoraz vyššej miere využívať obnoviteľné zdroje, zlepšovať energetickú efektívnosť budov a prinášať na trh nové technológie.

Mestotvorné prvky

Mestotvorné prvky alebo tiež červená infraštruktúra odkazujú na tvorbu rôznorodých a vzájomne prepojených verejných priestorov, ktoré vnášajú do mesta život a dodávajú mu charakter a správnu atmosféru. Zohrávajú tak kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľného a príjemného mestského prostredia.

Odpadové hospodárstvo

Hnedá infraštruktúra predstavuje inteligentné a zodpovedné nakladanie s odpadmi. Zohľadňuje skutočnosť, že aktuálny dopyt po zdrojoch je násobne vyšší ako množstvo zdrojov, ktoré nám dokáže naša planéta poskytnúť, a práve preto je dôležité pristupovať k výstavbe so zreteľom na udržateľnosť a flexibilné a zodpovedné využívanie zdrojov.

Zeleň

Pod pojmom zelená infraštruktúra si môžeme predstaviť prepájanie prírodných a poloprírodných prvkov, ktoré napomáhajú zachovanie zdravého ekosystému a udržiavanie spoločensky nevyhnutných funkcií, akými sú čistý vzduch, pitná voda a rozmanité prostredie pre biodiverzitu.

naša zer ambícia

Veríme, že zodpovední developeri môžu zohrať významnú úlohu pri minimalizovaní vplyvu stavebníctva na globálne znečistenie.

Každá kancelárska budova, ktorú sme doteraz postavili, bola certifikovaná na úrovni LEED Gold alebo Platinum. Dnes už však máme vyššie ambície. Chceme sa stať prvým developerom s kompletným LEED zero carbon certifikovaným portfóliom. Nepozeráme sa pri tom do ďalekej budúcnosti, éra uhlíkovej neutrality sa začala už dnes.

Každá kancelárska budova, ktorú sme doteraz postavili, bola certifikovaná na úrovni LEED Gold alebo Platinum. Dnes už však máme vyššie ambície. Chceme sa stať prvým developerom s kompletným LEED zero carbon certifikovaným portfóliom. Nepozeráme sa pri tom do ďalekej budúcnosti, éra uhlíkovej neutrality sa začala už dnes.

Každá kancelárska budova, ktorú sme doteraz postavili, bola certifikovaná na úrovni LEED Gold alebo Platinum. Dnes už však máme vyššie ambície. Chceme sa stať prvým developerom s kompletným LEED zero carbon certifikovaným portfóliom. Nepozeráme sa pri tom do ďalekej budúcnosti, éra uhlíkovej neutrality sa začala už dnes.

Naše úspechy na poli udržateľnosti

Už 12 rokov sa snažíme zapájať nové technológie a zdokonaľovať postupy našej práce tak, aby mala pozitívny vplyv na miesta, planétu a ľudí. Tu sú tie najdôležitejšie úspechy, ktoré sa nám podarilo do dnešného dňa dosiahnuť.

99,41%

zrecyklovaného stavebného odpadu

65%

zrecyklovaného kancelárskeho odpadu

4

brownfieldy v revitalizácii

910 m2

vybudovaných dažďových záhrad

48%

zníženie spotreby vody v našich kanceláriách v roku 2021 oproti 2020

52%

zníženie spotreby vody vďaka dizajnu budov

18 368 m2

vysadených zelených plôch

13 874 m2

vybudovaných zelených striech

415

vysadených stromov

13 297 m2

vybudovaných peších komunikácií

3 320 m2

športovísk a ihrísk v rámci našich projektov

960

interiérových a exteriérových stojanov na bicykle

100%

portfólio kancelárskych projektov s certifikáciou LEED

11

nainštalovaných tepelných čerpadiel

8

elektrických nabíjačiek pre autá

Corwin novinky

Páči sa vám naša práca?
Prihláste sa na náš newsletter

Please try again and make sure to fill all required fields. If it doesn't work, please reach us by mail or phone.

Thank you

You were successfully added tou our mailing list.

Ups.

Something went wrong. Please try again.