corwin cursor circle black

Ľudia

Budovy musia v prvom rade plniť účel, na ktorý sú určené. Slúžiť ľuďom, ktorí ich užívajú. Bez nich sú len smutnými kulisami.

scroll down icon

Projekty, ktoré slúžia ľuďom

Každý projekt by mal v prvom rade brať ohľad na ľudí, ktorým má slúžiť. Budovy by im mali poskytovať pohodlie a útočisko, verejné priestory by mali byť otvorené a prístupné.

Fyzické prostredie má zásadný vplyv na každodenný život ľudí. Jeho užitočnosť je teda daná najmä tým, do akej miery je schopné naplniť účel, na ktorý je určené.

Dobrá architektúra obohacuje náš život

Dobre navrhnuté budovy a verejné priestory zlepšujú a obohacujú životy a každodenné aktivity ich obyvateľov. Fyzicky, duchovne a emocionálne. Vytvárajú prostredie, ktoré podporuje pohodu a zdravie.

Život a práca v dobre navrhnutej budove nás dokáže inšpirovať a pozdvihnúť náladu. Má silu zmeniť, ako sa cítime, či spôsob, akým myslíme.

SAMUEL CSADER

PROJECT MANAGER

SAMUEL CSADER

PROJECT MANAGER

Dobrý projekt má v prvom rade vytvárať zdravé, živé a bezpečné prostredie a tak podporiť tvorbu sociálnych väzieb a komunít. Ľudia definujú úspech projektu, jeho atraktivitu, jeho živosť a jeho atmosféru.

Dobrý placemaking

je o interakcii

Architektúra, či už občianska, komerčná alebo inštitucionálna, sa v podobe budov či verejných priestranstiev stáva súčasťou kolektívneho zážitku verejnosti. Aby puto, ktoré sa snaží s komunitou vytvoriť, bolo úspešné, musí urobiť viac, ako len spĺňať základné požiadavky.

Dobre navrhnuté priestory strategicky umiestňujú rôzné prvky občianskej vybavenosti tak, aby zaangažovali verejnosť. Aby sa častejšie používali, aby podporovali sociálnu interakciu a napomáhali budovaniu a posilňovaniu komunity.

Dobrý placemaking

je o interakcii

Architektúra, či už občianska, komerčná alebo inštitucionálna, sa v podobe budov či verejných priestranstiev stáva súčasťou kolektívneho zážitku verejnosti. Aby puto, ktoré sa snaží s komunitou vytvoriť, bolo úspešné, musí urobiť viac, ako len spĺňať základné požiadavky.

Dobre navrhnuté priestory strategicky umiestňujú rôzné prvky občianskej vybavenosti tak, aby zaangažovali verejnosť. Aby sa častejšie používali, aby podporovali sociálnu interakciu a napomáhali budovaniu a posilňovaniu komunity.

Prostredie

corwin icon circle next page button Zistiť viac

Pokračovať na

Kariéra

corwin icon circle continue
phone menu open button phone menu close button

Cookies

Pomocou cookies vieme zlepšiť váš použivateľský zážitok. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu.