corwin cursor circle black

Čo s vodou v našich mestách?

Prejsť na článok
scroll down icon
Share

Stáva už bežným javom, že zima u nás vyzerá skôr ako obdobie dažďov. Klimatológovia už dlhšie upozorňovali na to, že naše zimy budú čoraz daždivejšie a letá teplejšie a suchšie. A tento trend sa má v najbližšej dobe len zosilňovať, čo zreteľne ovplyvní naše vodné zdroje. Je preto dôležité na tento problém adekvátne reagovať a najmä v našich mestách budovať kvalitnú modrú infraštruktúru.

Photo by Todd Diemer on Unsplash
Photo by Todd Diemer on Unsplash

Modrá infraštruktúra predstavuje sieť vodných plôch a opatrení zameraných na inteligentné hospodárenie s vodou. S rozvojom miest sa neustále zvyšuje množstvo nepriepustných plôch, ktoré prerušujú prirodzený vodný cyklus a negatívne ovplyvňujú životné prostredie. Najmä u nás ide aj o veľké množstvo brownfieldov, ktoré nielen zaberajú miesto ale kvôli vybetónovaným plochám a zvyškom rozpadnutých tovární taktiež prispievajú k záplavám a znečisťovaniu vôd. Odhaduje sa, že do roku 2050 bude viac ako 70% z nás bývať v mestách, čo v mnohých evokuje oprávnený strach z vyššieho znečistenia a nižšej kvalitu života. Nemusí to tak však byť. Pretože už teraz vieme, akým smerom by sa mala uberať mestská výstavba tak, aby sa nám v mestách žilo lepšie a zároveň sme chránili našu vodu.

Photo by Nicole Corbin on Unsplash
Photo by Nicole Corbin on Unsplash

Návrat k prírode

Voda je dynamický element, ktorý tečie, vyparuje sa, a neustále sa mení. Modrá infraštruktúra by preto mala byť vysoko adaptívna, aby zaistila, že budeme schopní reagovať na riziká povodní a obdobia sucha. Dobrým príkladom adaptívnej modrej infraštruktúry sú zelené strechy a dažďové záhrady, ktoré tvoria prirodzený systém zachytávania dažďovej vody a umožňujú jej postupné vsakovanie do pôdy. V mestách slúžia nielen na zatraktívnenie prostredia, ale aj na zber vody z okolitých spevnených povrchov. Tým efektívne zmierňujú dopady návalových dažďov, filtrujú vodu a vracajú ju naspäť do prirodzeného vodného cyklu. Pomáhajú nám tak chrániť naše vodné zdroje a spríjemňovať svoje okolie.

Zelené strechy a verejné priestory Guthaus

Príkladom tvorby kvalitnej modrej infraštruktúry je náš projekt Guthaus, ktorý kombinuje extenzívne a intenzívne zelené strechy, vodopriepustné povrchy a dažďové záhrady. Všetku zrážkovú vodu, ktorá spadne na pozemku tak využije na závlahu, alebo vráti naspäť do prírodného cyklu. A to všetko vrámci krásneho zeleného parku, ktorý bude slúžiť okoliu na rekreáciu, oddych a šport. Je tak skvelým príkladom toho, ako už dnes môžeme prispieť k zodpovednej modrej infraštruktúre v našich mestách a zároveň vytvoriť príjemné a zdravé prostredie na život.

Modrá infraštruktúra na Guthause
Dažďové záhrady projektu Guthaus
Modrá infraštruktúra na Guthause
Dažďové záhrady projektu Guthaus

Zabudnutý problém

Udržateľnosť sa stáva čoraz relevantnejšou témou. Problematika modrej infraštruktúry je však pre mnohých stále neznámou napriek tomu, že na dlhodobé riešenie zvýšeného množstva záplav a období sucha je potrebná široká sieť vodozádržných opatrení. Dobre fungujúca modrá infraštruktúra vyžaduje aktívny prístup zo strany mesta, občanov a developerov. My však veríme, že sa k nám postupne pridá stále viac ľudí a budeme pokračovať v našej snahe o revitalizáciu mestských brownfieldov, rozširovanie modrej infraštruktúry a ochranu nášho tekutého bohatstva.

Photo by Marc Kleen on Unsplash
Photo by Marc Kleen on Unsplash
Share
corwin icon circle scroll top button

Sledujte nás
na Instagrame

phone menu open button phone menu close button