corwin cursor circle black

Miesto

Čo tvorí atmosféru budovy, miesta či štvrte? Čo sa skrýva za ich genius loci ? Isté je, že ide viac o umenie ako o vedu.

scroll down icon

Rešpektovanie okolia

Je takmer nemožné posudzovať kvalitu budovy izolovane. Do veľkej miery ju totiž ovplyvňuje vzťah budovy s prostredím, do ktorého je integrovaná alebo na ktoré voľne nadväzuje.

Inými slovami, budova je vždy súčasťou špecifického mestského alebo vidieckeho kontextu, na ktorý treba brať ohľad, pokiaľ ide o jej objem, formu, vzhľad a funkciu.

Pozdvihnutie úrovne lokality

Skvelá architektúra dokáže priniesť omnoho viac, ako len splniť zadanie staviteľa. Dobre navrhnuté budovy pozitívne prispievajú k mestskému alebo vidieckemu prostrediu a zlepšujú naše vnímanie oblasti, v ktorej sa nachádzajú.

Vytváranie kvalitných projektov prináša dlhotrvajúce hodnoty a pomáha skutočne maximalizovať potenciál lokality a jej okolia.

FILIP GULAN

PROJECT MANAGER

FILIP GULAN

PROJECT MANAGER

Miesto a verejný priestor nevnímame ako niečo statické či materiálne. Či chceme alebo nie, dotýkajú sa nás a berieme ich osobne, spájame si ich so zážitkami. Dávame im zmysel my, ľudia. A našou zodpovednosťou je vytvárať miesta, kde sa cítime príjemne.

Odvážiť sa snívať

Všetky naše rezidenčné projekty majú zelené vegetačné strechy, naše administratívne budovy získali certifikáty LEED (Leadership in Energy and Environmental design).

Aké budúce využitie si dokážeme predstaviť pre toto územie? Niet snáď väčšieho pocitu zadosťučinenia, ako keď kombináciou vízie a zručnosti vytvoríte dielo, ktoré ocenia nielen súčasné, ale aj budúce generácie.

Odvážiť sa snívať

Všetky naše rezidenčné projekty majú zelené vegetačné strechy, naše administratívne budovy získali certifikáty LEED (Leadership in Energy and Environmental design).

Aké budúce využitie si dokážeme predstaviť pre toto územie? Niet snáď väčšieho pocitu zadosťučinenia, ako keď kombináciou vízie a zručnosti vytvoríte dielo, ktoré ocenia nielen súčasné, ale aj budúce generácie.

Ľudia

corwin icon circle next page button Zistiť viac

Pokračovať na

Kariéra

corwin icon circle continue
phone menu open button phone menu close button

Cookies

Pomocou cookies vieme zlepšiť váš použivateľský zážitok. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu.