corwin cursor circle black

Inšpirácie zo sveta: Bo01 Malmö, Švédsko.

Prejsť na článok
scroll down icon
Share

S každým našim projektom sa snažíme posúvať dopredu, prinášať nové riešenia a rozširovať pohľady na riešenie rôznych aspektov, ktoré náš odbor prináša. Považujeme za nesmierne dôležité sledovať nielen svetovú architektúru, ale aj nové prístupy k urbanizmu, technológiám, udržateľnosti či sociológii. Škandinávske krajiny a ich prístup k rozvojovým projektom je nám v týchto smeroch veľmi blízky. Vo švédskom Malmö sa nachádza pre nás asi najinšpiratívnejší projekt obnovy starého zanedbaného priestoru, ktorý sme minulý rok v rámci našich každoročných ciest za inšpiráciami navštívili.

Projekt Bo01 predstavuje obytnú štvrť, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi ako súčasť prestavby Västra Hamnen, bývalého priemyselného prístavu v meste Malmö. Ako moderná ekologická štvrť, sa projekt Bo01 mal stať medzinárodným príkladom environmentálnej adaptácie husto zastavaného mestského prostredia.

Bo01 je multidisciplinárny projekt, do ktorého boli zapojení rôzni odborníci, dizajnéri a umelci s cieľom priniesť udržateľnú štvrť. Nachádza sa tam približne 600 bytových jednotiek, kancelárií, obchodov a ďalších obchodných priestorov.

Vyššie objekty po okrajoch štvrte majú za úlohu chrániť pred vetrom menšie objekty a bloky nachádzajúce sa vo vnútri štvrte. Rozmanitosť objektov – blokové bytové domy, samostatne stojace bytové domy, rodinné domy či radová zástavba dodávajú štvrti unikátny charakter s mnohými zaujímavými zákutiami, pohľadmi a kontaktmi tak s architektúrou ako s ľuďmi žijúcimi v Bo01.

V štvrti je tiež niekoľko príkladov energeticky úsporných rodinných domov. Najzaujímavejšie je, že veterná elektráreň vytvára elektrinu pre celú štvrť. Solárne panely na strechách dodávajú pätinu tepla. Recyklovateľné a organické materiály sa triedia a prispievajú k výrobe energie mestskou bioplynovou stanicou. Bo01 dokazuje, že je možné zásobovať celé okolie 100% miestne obnoviteľnou energiou. Okolie ponúka ľuďom udržateľný spôsob života, je napojené na verejnú dopravu a prioritou je aj šetrenie zdrojov.

Zdroj: http://medea.mah.se/2010/12/artist-in-residence-projects-summarized/
Zdroj: http://medea.mah.se/2010/12/artist-in-residence-projects-summarized/

Zelené strechy prispievajú k lepšej mikroklíme. Dažďová voda je odvádzaná pomocou nadzemných žľabov. Odvodňovací systém bol navrhnutý tak, aby esteticky dopĺňal architektúru. Všetky domácnosti majú na internete rýchly prístup k údajom o spotrebe vody a energie. V kombinácii s príjemnými a udržateľnými vonkajšími priestormi to prispieva k zvyšovaniu povedomia a príjemnému životu v udržateľnej štvrti.

Bo01 sa nezameriava iba na environmentálnu udržateľnosť, ale aj na vytváranie sociálnych väzieb – ponúka rozmanité príležitostí na bývanie, ktoré dopĺňajú otvorené priestranstvá ako napríklad nábrežná promenáda. K súdržnosti komunity napomohla samotná architektúra, umenie a množstvo zelene. Verejné priestranstvá, ktoré sú po väčšine uzavreté pre autá, ponúkajú skvelé možnosti pre cyklistov a chodcov.

Eva Dalman, architektka, ktorá pracovala na projekte od jeho začiatkov hovorí: „Nie všetky ciele, ktoré sme si na začiatku stanovili, sa nám podarilo premietnuť do reality. Aj keď sme ich však všetky nesplnili, stále sme prešli dlhú cestu, ktorú iné mestá môžu potiahnuť zas o kus ďalej.“

Jednou z hlavných ambícii, ktoré sa pri projekte nepodarilo naplniť je sociálna diverzita v rámci štvrte. Náklady na výstavbu sa podcenili a výdavky počas výstavby rástli, čo malo za následok generálny nárast cien jednotlivých bytov a z Bo01 sa stala štvrť pre zámožnejšiu časť obyvateľov tretieho najväčšieho mesta vo Švédsku. Verejné priestory, najmä promenáda na brehu Baltického mora, však ponúkajú aktivity a priestory pre všetkých.

Každý projekt sa v procese od návrhu do finálnej podoby stretne s úskaliami, veľa návrhov sa zmení alebo zruší, ale Bo01 aj vďaka svojim počiatočným ambíciám rozhodne vyznačuje mnohými pozitívami a úspechmi. Práve tieto sa pre nás stávajú inšpiratívnymi v príprave ďalších projektov.

Share
corwin icon circle scroll top button
phone menu open button phone menu close button

Cookies

Pomocou cookies vieme zlepšiť váš použivateľský zážitok. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu.