sitelab

Typography

Principles

Headline

hero
h1
h2
h3
h4
h5
h6

=.fHero
=.h1
=.h2
=.h3
=.h4
=.h5
=.h6

Paragraphs

f24
f20
f18
f16
f14
f12
f10

=.f24
=.f20
=.f18
=.f16
=.f14
=.f12
=.f10

Fonts

light
regular
medium
bold
extrabold
headline

=.fl
=.f
=.fm
=.fb
=.feb
=.fHead

Headline

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Headline hero

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Headline h1

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Headline h2

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Headline h3

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Headline h4

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru
Headline h5
Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru
Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru
Headline h6
Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Paragraph

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Paragraph .f24

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Paragraph .f20

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Paragraph .f18

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Paragraph .f16

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Paragraph .f14

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Paragraph .f12

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru

Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru