corwin cursor circle black

Senior Development Manažér

Prejsť na článok
scroll down icon
Share

Hľadáme nového kolegu, ktorý bude zodpovedný za plánovanie, tvorbu koncepcie, organizáciu a realizáciu prideleného projektu až do záverečnej fázy projektu (predaj/prenájom).

Hlavné kompetencie:

 • Rozhodovanie o všetkých kľúčových problémoch a míľnikoch projektu (koncepcia, finančný plán, podnikateľský plán, termíny, dodávatelia, klienti)
 • Príprava časového plánu projektu
 • Riadenie projektového tímu
 • Koordinácia hĺbkovej kontroly projektu
 • Správne a včasné zabezpečenie realizovateľnosti a spracovania rozpočtu projektu
 • Koordinácia a príprava návrhu územného plánu, urbanistických štúdií a inej príslušnej dokumentácie
 • Zabezpečenie potrebných štúdií a prieskumov pre spracovanie projektovej dokumentácie (dopravné štúdia, emisné štúdia atď.)
 • Koordinácia prípravy podkladov pre SEIA, EIA, územnoplánovaciu dokumentáciu, dokumentáciu pre stavebné povolenie, dokumentáciu pre verejné obstarávanie a dokumentáciu pre realizáciu stavby
 • Zabezpečiť pozitívne projektové rokovania medzi všetkými relevantnými stranami štátnych služieb
 • Zabezpečenie vydania právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení, povolení na zmenu stavby pred dokončením, kolaudačných rozhodnutí
 • Komunikácia s externými konzultantami, výskumníkmi a inými subjektmi
 • Správne a včas zabezpečiť dohľad nad činnosťou dodávateľa
 • Zabezpečenie výberu a zmluvných vzťahov s externými konzultantmi

Požiadavky na zamestnanca:

 • Vysokoškolské vzdelanie (magisterský titul)
 • Anglický jazyk – Pokročilý (C1)
 • Vodičský preukaz B

Dôvody sa pridať:

 • Získavaš nové skúsenosti
 • U nás je neformálna firemná kultúra a zdravé, priateľské pracovné prostredie
 • Moderné kancelárie v centre mesta
 • V závislosti od Tvojho výkonu Ti vyplatíme odmeny 1x ročne
 • Prispejeme Ti na Multisport kartu
 • Flexibilný pracovný čas
 • Ponúkame teambuldingy, turistické výlety a iné tímové akcie
 • Poskytujeme príspevok pri svadbe, pri narodení dieťaťa a pri doporučení kandidáta
Share
corwin icon circle scroll top button

Sledujte nás
na Instagrame

phone menu open button phone menu close button