corwin cursor circle black

Právnik (CZ)

Prejsť na článok
scroll down icon
Share

Hľadáme nového kolegu, ktorý bude poskytovať interné právne poradenstvo pre české spoločnosti v rámci skupiny CORWIN v našej kancelárii v Prahe.

Základnou náplňou tejto pozície je samostatné spracúvanie návrhov a vedenie rokovaní o rôznych typoch zmlúv s obchodnými partnermi (dodávateľmi, poskytovateľmi služieb), ako aj podpora našich interných oddelení (finančné, stavebné, technické atď., …) pri plnení zmluvných záväzkov a poskytovanie právnej podpory týmto tímom pri rôznych projektoch a iniciatívach, najmä prostredníctvom inovácií a nekonvenčného myslenia.

 

Hlavné povinnosti

 • Komplexná právna podpora projektového tímu (najmä akvizícia; projektová fáza; fáza povoľovacích procesov – EIA, územné konanie (územné rozhodnutie), stavebné konanie (stavebné povolenie), kolaudačné konanie (kolaudačné rozhodnutie); vrátane fázy realizácie)
 • Poskytovanie poradenstva v rôznych právnych otázkach vrátane stavebnej, realitnej, lízingovej, podnikovej, finančnej a obchodnej oblasti práva
 • Revízia, vypracovanie a prerokovanie širokého spektra obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov
 • Spolupráca s externými poradcami v súvislosti so súdnym konaním, externé právne poradenstvo atď
 • Aktívna účasť na rokovaniach s potenciálnymi klientmi (nájomcami) a partnermi (dodávateľmi, poskytovateľmi služieb)
 • Monitorovanie zmluvného procesu s cieľom zabezpečiť súlad so zmluvnými metodikami organizácie
 • Zabezpečenie včasného vypracovania konečného návrhu zmluvy, v rámci ktorého zamestnanec pracuje samostatne alebo v tíme
 • Vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • Vyhodnotenie a vypracovanie príslušných právnych dokumentov na základe potrieb zamestnávateľa
 • Pripomienkovanie právnych dokumentov, interných predpisov a iných vnútropodnikových predpisov
 • Identifikácia potenciálne rizikových oblastí súvisiacich s dodržiavaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Komunikácia a zastupovanie zamestnávateľa pred orgánmi verejnej správy, súdom a spolupráca s externými právnikmi
 • Informovanie vedenia spoločnosti o zmenách v právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na prevádzku a podnikateľskú činnosť spoločnosti, a následná implementácia predmetných zmien do vnútropodnikovej dokumentácie

 

Požadované zručnosti a skúsenosti

 • Skúsený právnik s viac ako 7-ročnou praxou. Uprednostňuje sa prax v medzinárodnej advokátskej kancelárii alebo v podnikovom sektore, ideálne v oblasti stavebníctva a nehnuteľností (najmä v oblasti povoľovacích procesov stavieb)
 • Dôkladný a analytický prístup k riešeniu problémov s efektívnymi komunikačnými schopnosťami
 • Schopnosť dosahovať výsledky a pracovať s dôvernými informáciami
 • Vynikajúce vyjednávacie schopnosti a schopnosť podporiť a pochopiť potreby zamestnávateľa, klientov aj partnerov
 • Zmysel pre detail a schopnosť sústrediť sa na viaceré priority súčasne
 • Schopnosť pracovať samostatne, nadväzovať a udržiavať efektívne pracovné vzťahy s kolegami, manažérmi a klientmi a zároveň byť dobrým tímovým hráčom
 • Mať schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov a budovania vzťahov, ktoré sú potrebné na rýchle vybudovanie spoľahlivosti a dôvery v celej organizácii
 • Plynulá znalosť anglického a českého jazyka v písomnej aj ústnej forme
 • Aktívny používateľ balíka MS Office
 • Vyštudovaný odbor – právo; absolvovaná advokátska skúška je výhodou
 • Zmysel pre zodpovednosť, schopnosť byť proaktívny, organizovaný, flexibilný, precízny, schopnosť určiť si priority a ochota učiť sa

Dôvody, prečo sa stať súčasťou nášho tímu

 • moderné pracovné priestory, káva a čaj v kancelárii zadarmo
 • team-buildingy a stretnutia pri špeciálnych príležitostiach
 • zdravé, priateľské a neformálne pracovné prostredie
 • atraktívny balík benefitov
 • flexibilný pracovný čas
 • vynikajúce príležitosti na profesionálny a osobný rast
 • príležitosti pracovať na rôznych zaujímavých projektoch
 • príležitosti na vzdelávanie a rozvoj
Share
corwin icon circle scroll top button

Sledujte nás
na Instagrame

phone menu open button phone menu close button